Bản tin thị trường

Hotline
0919.497.816 (84.08) 3858 1816

Bản tin thị trường

Xuất khẩu hàng hóa sang Pháp 9 tháng đầu năm 2013 tăng trưởng về kim ngạch

Xuất khẩu hàng hóa sang Pháp 9 tháng đầu năm 2013 tăng trưởng về kim ngạch

23/01/2018 07:01:07 am

Doanh thu xuất khẩu sản phẩm Khay, Muỗng, Nĩa, Ly nhựa sang thị trường Pháp của Công ty Nhựa TBM-Minh Phát năm 2013 đạt gần 500 ngàn USD.

Xem thêm...
Xuất khẩu nhựa tăng trưởng khá trong năm 2014

Xuất khẩu nhựa tăng trưởng khá trong năm 2014

23/01/2018 07:01:07 am

Doanh thu xuất khẩu thị trường Nhật Bản của Công ty Nhựa TBM-Minh Phát năm 2013 đạt gần 2 triệu USD.

Xem thêm...